Tito Monge

Niet alleen de koffie is van hoge kwaliteit, ook op het gebied van duurzaamheid maakt hij grote stappen.

Toen Tito met het idee speelde om een micro mill te starten, wist hij dat de manier om de plantage te onderhouden moest veranderen om te kunnen produceren in harmonie met de omgeving. Daarom gebruikt hij alleen producten die aansluiten bij dat idee en hem helpen om een minimale impact te hebben op de natuur.

Tito Monge
Coffee plantation
Coffee Cherries
PESTICIDEN

Preventief & tijdig onderhoud

Pesticiden worden gebruikt naargelang wat er echt nodig is en hierbij wordt altijd het advies van experts gevolgd. Er zijn veel plantenziekten die moeilijk te beperken en onder controle te houden zijn, maar dat lukt op de plantage door preventief te werk te gaan en tijdig onderhoud te plegen. Als dit niet gebeurt bestaat er een kans dat ziekten toenemen en er veel meer en vaker pesticiden moeten worden gebruikt.

Tito gelooft dat door op deze manier te produceren de condities van de plantage verbeteren en er over tijd duurzaam geproduceerd kan blijven worden. Ook zorgt dat er voor dat er meer en betere oogsten uit voorkomen. Tito wordt elk jaar beter in het toepassen van duurzame werkwijzen.

Coffee plantation
BODEMEROSIE

Micro organismen

Bodemerosie is een aspect waar de plantages in Tarrazu (de regio waar de plantage van Tito ligt) veel mee te maken hebben gehad. Vroeger was de bodem in deze regio heel vruchtbaar en gaf de grond zonder veel onderhoud al mooie oogsten.

Dit is nu veranderd. Veel van de grond in Terrazu is versleten en er moet veel meer moeite gedaan worden om het gewenste resultaat te bereiken. Tito voert speciale verrichtingen uit om de conditie van de grond te herstellen:

  • Handmatig onkruid verwijderen om minder pesticiden te gebruiken.
  • Aanbrengen micro organismen om meer en betere afbraak van organisch materiaal teweeg te brengen wat goed is voor de ventilatie van de grond.
  • Door het aanbrengen van deze micro organismen ontstaat er ook ander soort “zachter” onkruid dat geen vijand is voor de koffieplanten. Deze micro organismen reguleren ook de bacteriën en nematoden die een negatief effect zouden kunnen hebben op de groei en opbrengst van een plant. Kortom, het aanbrengen van micro organismen zorgt voor een gebalanceerd en duurzaam milieu.
WATERBESPARING

Een waardevolle bron

Water wordt op de plantage en in de wet-mill zo minimaal mogelijk gebruikt en verspilling wordt voorkomen. Water is een zeer waardevolle bron en moet beschermd worden.

GLOBAL WARMING

Behoud van biodiversiteit

Op Tito’s plantage is er productie van CO2 door de Poro boom, bananenplanten en avocado. De schaduw van deze bomen zorgt voor het minimaliseren van het broeikaseffect. Ze zorgen ook voor een prettig en bevorderlijk milieu op de plantage. Ze voorkomen ook de stress die de planten zouden kunnen krijgen door het effect van opwarming van de aarde. Het planten van deze bomen in combinatie met het aanbrengen van micro-organismen zorgt ook voor het behoud van biodiversiteit, dit is terug te zien aan de vele verschillende vogels en andere dieren op de plantage.

Coffee plantation
Coffee plantation
SOCIALE OMSTANDIGHEDEN

Een fijne werksfeer

Tito werkt volgens de Costa Ricaanse wet en voorziet zijn medewerkers van sociale zekerheid, vakantiedagen, kerstbonussen en vergoeding naar wat er bereikt is. Hij zorgt voor een bevorderlijke werksfeer waardoor de medewerkers echt het gevoel hebben dat ze deel zijn van zijn organisatie, waardoor de taken ook beter worden uitgevoerd. Er zijn vijf vaste medewerkers die het hele jaar door helpen met onderhoud van de plantage, de oogst en de verwerking daarvan. Soms zijn er tijdelijk extra werknemers nodig om al het werk voor elkaar te krijgen. De vijf vaste medewerkers komen uit Costa Rica en ten tijde van de oogst is er hulp van 25 tot 35 tijdelijke werknemers uit Panama.